Home & Aktuality

Přihlášení na Veronicu 2019 spustěno

Kurz je určen pro skauty a skautky (členy a členky Junáka) mezi 16 a 20 lety, kteří mají za sebou čekatelský kurz.

Přihlásit se můžeš do  30. 4. 2019 zde.

Jaká bude Veronica 2019?

Prostředním zážitkových a rozvojových programů s přesahem do osobního života chceme vést účastníky k poznání sebe sama, svých talentů a hodnotových priorit a na základě toho jim pomoci udělat další krok k aktivnímu, uvědomělému a odpovědnému životu.

Veronica proto bude o rozhodování, která se všichni pořád učíme dělat. Budeme přemýšlet, podle čeho se v životě rozhodujeme, jaké jsou naše silné a slabé stránky z hlediska dalšího studia, práce i osobního života a v čem a jak naše rozhodování ovlivňují společenské trendy a tlaky.

Veronica bude taky o dalších možných cestách skautské dobrovolnické práce. Nakoukneme pod pokličku přípravy Rozrazilu a zážitkových her. Seznámíme se s tím, co lze v Junáku dělat dál a jaké radosti a starosti to s sebou nese.