o Veronice

Co je Veronica?

Veronica je zážitkový kurz pro skauty a skautky, kteří mají za sebou čekatelskou zkoušku a chtějí se dál rozvíjet. Veronica je kurz, který se snaží otevírat obzory. Více než kde jinde zde ovlivňujete, jaký kurz bude. Veronica je svobodomyslná, přátelská a tvořivá a míří do hlubin lidské bytosti.

Veronica spatřila světlo světa v roce 2000 jako mladší sestra čekatelského lesního kurzu Rozrazil a od té doby se z ní postupně stala pěkně samostatná a svéhlavá holka!

Veronica je lesní kurz pořádaný pod hlavičkou Junáka – českého skauta. Přímým pořadatelem kurzu je Junák – český skaut, středisko Kompas Brno, z. s, vůdkyní kurzu je Nutty – Dagmar Rychnovská.

Jaká bude Veronica 2019?

Prostředním zážitkových a rozvojových programů s přesahem do osobního života chceme vést účastníky k poznání sebe sama, svých talentů a hodnotových priorit a na základě toho jim pomoci udělat další krok k aktivnímu, uvědomělému a odpovědnému životu.

Veronica proto bude o rozhodování, která se všichni pořád učíme dělat. Budeme přemýšlet, podle čeho se v životě rozhodujeme, jaké jsou naše silné a slabé stránky z hlediska dalšího studia, práce i osobního života a v čem a jak naše rozhodování ovlivňují společenské trendy a tlaky.

Veronica bude taky o dalších možných cestách skautské dobrovolnické práce. Nakoukneme pod pokličku přípravy Rozrazilu a zážitkových her. Seznámíme se s tím, co lze v Junáku dělat dál a jaké radosti a starosti to s sebou nese.

Proč jet na Veronicu?

Veronica nabízí zážitky, které společně přetavíme ve zkušenosti. Veronica chce umožnit vystoupení z komfortní zóny, abychom se do ní mohli vrátit moudřejší. Veronica je příležitost zjistit něco nového o světě kolem nás i sami o sobě, vyzkoušet si nové věci, přemýšlet o nich, debatovat a reflektovat. Veronica je nabídka na příjemných a obohacujících jedenáct dní v pohodovém rytmu a v partě kamarádů.